Historie

Dirk van Tatenhove sr. startte ons familiebedrijf in 1951. Tatenhove had toen nog Oosterend als 'standplaats'. Zoon Ferry zag veel toekomst in het bedrijf en werd in 1956 firmant. De generaties volgden elkaar op. Willem, de jongste zoon van Dirk, heeft in 1969 het deel van zijn vader overgenomen. Nico, de zoon van Willem, is in 2008 zijn vader opgevolgd.

Groei

In de beginjaren bestond het werk voornamelijk uit grond- en straatwerk. Door de ruilverkaveling is Tatenhove 'in het groen' gegaan. Het werk spitste zich toe op bomen planten. Wist u dat er maar liefst 2,5 miljoen bomen op het eiland door onze handen gingen? De groensector is een volwaardige tak in ons bedrijf. Het containertransport dateert uit 1977. Klanten konden eerst alleen bij Tatenhove terecht voor containers van 6 m3, 10 m3 en 15 m3. Sinds 1995 wordt het bedrijfsafval ook via rolcontainers ingezameld. De ondergrondse containers deden in het jaar 2008 hun intrede in ons bedrijf.

Locaties

In Oosterend groeide Tatenhove na twee decennia uit zijn jasje. In 1976 verhuisden wij naar een plek op het industrieterrein van Den Burg. Ondertussen nam het werk weer een vlucht. Ook deze locatie was niet meer toereikend om het bedrijf goed te runnen. In 1995 kwam de voormalige water- en elektriciteitscentrale in Oudeschild te koop. Een prachtig pand, met volop doorgroeimogelijkheden. Na de verbouw en herinrichting van het terrein, was de verhuizing in 1996 een feit.